» Kompleksowa obsługa geodezyjna

Pracownia Geodezyjna
"ArtGeo"


mgr inż. Michał Jerczyński

Trzebień 1D
63-645 Łęka Opatowska

tel.: 723 095 000
biuro@artgeokepno.pl

NIP: 619 195 26 01
REGON: 301 750 509
Wpis do CEIDG: zobacz wpis

Numer konta:
09 1090 1144 0000 0001 1642 2751
BZ WBK S.A. o/Kępno
Rozmiar tekstu:

O firmie

Jesteśmy profesjonalną i nowoczesną firmą geodezyjną. Nasze usługi wykonywane są w oparciu o najnowsze zastosowania techniczne oraz wyjątkowej klasy urządzenia. Jako firma dynamicznie dostosowujemy się do zmian technologicznych w dziedzinie geodezji i kartografii. Ponadto na bieżąco śledzimy zmiany w polskim prawie z zakresu geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych.

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych, zaczynając od przygotowania terenu pod inwestycję (podziały nieruchomości), wykonaniu map do celów projektowych, uzgodnienia projektowanych sieci w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, geodezyjne sprawdzenie i opracowanie projektu inwestycji, założenie i przekazanie osnowy realizacyjnej, bieżącą obsługę budowy, bieżącą inwentaryzację robót zanikających, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej branżowej oraz klauzulowanej we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Naszym Klientom oferujemy:

Pomiar sytuacyjno wysokościowy:
 1. aktualizacja mapy zasadniczej
 2. mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej
 3. pomiary realizacyjne:
  • tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych
  • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 4. pomiary inwentaryzacyjne

Prace geodezyjno-prawne:
 1. badanie stanów prawnych nieruchomości
 2. podziały nieruchomości
 3. rozgraniczenia nieruchomości
 4. wznowienia punktów granicznych
 5. sporządzanie map do celów prawnych

Geodezyjna obsługa inwestycji:
 1. projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej inwestycji
 2. pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
 3. geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego

Pomiary specjalistyczne:
 1. pomiar pionowości budowli wysmukłych
 2. pomiar objętości mas ziemnych
 3. pomiar wysokości punktów niedostępnych
 4. pomiary kontrolne masztów, kominów, elektrowni wiatrowych itp.
 5. pomiar pól powierzchni działek przy dopłatach z Unii Europejskiej

W pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny, który umożliwia pracę w każdych warunkach terenowych. Pomiary wykonujemy metodami klasycznymi oraz z zastosowaniem precyzyjnych pomiarów satelitarnych (GPS).

Południowa Wielkopolska oraz powiaty sąsiednie (m.in. Kępno, Syców, Ostrzeszów, Wieruszów) to obszar naszego działania.