» Kompleksowa obsługa geodezyjna
Pracownia Geodezyjna
"ArtGeo"


mgr inż. Michał Jerczyński

Trzebień 1D
63-645 Łęka Opatowska

tel.: 723 095 000
biuro@artgeokepno.pl

NIP: 619 195 26 01
REGON: 301 750 509
Wpis do CEIDG: zobacz wpis

Numer konta:
09 1090 1144 0000 0001 1642 2751
BZ WBK S.A. o/Kępno
Rozmiar tekstu:

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego terenu

Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz sieci uzbrojenia podziemnego terenu podlegają inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Obowiązek ten nakładają na inwestora przepisy Prawa budowlanego oraz prawa Geodezyjnego i kartograficznego. W celu zakończenia budowy niezbędna staje się mapa inwentaryzacji powykonawczej. Jest to dokument, który poświadcza ujawnienie nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej stanowi również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.