» Kompleksowa obsługa geodezyjna
Pracownia Geodezyjna
"ArtGeo"


mgr inż. Michał Jerczyński

Trzebień 1D
63-645 Łęka Opatowska

tel.: 723 095 000
biuro@artgeokepno.pl

NIP: 619 195 26 01
REGON: 301 750 509
Wpis do CEIDG: zobacz wpis

Numer konta:
09 1090 1144 0000 0001 1642 2751
BZ WBK S.A. o/Kępno
Rozmiar tekstu:

Mapa do celów projektowych

  • Mapa do celów projektowych
    Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest to opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Inaczej mówiąc, jeśli chcą Państwo budować dom, garaż lub inny obiekt budowlany, bądź też realizują inwestycje związane z uzbrojeniem terenu (sieci lub przyłącza wodno-kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, teletechniczne itp.), to będziecie Państwo potrzebowali mapy do celów projektowych.

Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000. Dodatkowo aktualizacji podlega pas szerokości 30 m okalający teren inwestycji. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego.

Mapy opracowujemy w technologii numerycznej. Naszym klientom przekazujemy je w tradycyjnej postaci wyplotów na różnego rodzaju materiałach lub w postaci numerycznej. Najczęściej stosowane formaty to pliki typowe dla programów CAD, czyli PDF oraz rastrowe.