» Kompleksowa obsługa geodezyjna
Pracownia Geodezyjna
"ArtGeo"


mgr inż. Michał Jerczyński

Trzebień 1D
63-645 Łęka Opatowska

tel.: 723 095 000
biuro@artgeokepno.pl

NIP: 619 195 26 01
REGON: 301 750 509
Wpis do CEIDG: zobacz wpis

Numer konta:
09 1090 1144 0000 0001 1642 2751
BZ WBK S.A. o/Kępno
Rozmiar tekstu:

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu części nieruchomości, przeważnie celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela. W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej, co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach, innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela - podział geodezyjny.
Proces podziału nieruchomości to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy. Okres ten uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejsze z nich to: rodzaj nieruchomości podlegającej podziałowi (teren rolny, czy też objęty planem zagospodarowania przestrzennego), wielkość nieruchomości, stan prawny gruntu, źródłowa dokumentacja techniczna określająca położenie znaków granicznych i wiele innych.