» Kompleksowa obsługa geodezyjna
Pracownia Geodezyjna
"ArtGeo"


mgr inż. Michał Jerczyński

Trzebień 1D
63-645 Łęka Opatowska

tel.: 723 095 000
biuro@artgeokepno.pl

NIP: 619 195 26 01
REGON: 301 750 509
Wpis do CEIDG: zobacz wpis

Numer konta:
09 1090 1144 0000 0001 1642 2751
BZ WBK S.A. o/Kępno
Rozmiar tekstu:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Regulacja stanów prawnych sprowadza się najogólniej do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Nieruchomości nie posiadające uregulowanego stanu prawnego nie istnieją dla obrotu – nie można ich sprzedać czy podarować. Nie mogą one również stanowić zabezpieczenia dla kredytów. Najczęściej nieuregulowany stan prawny wynika z braku księgi wieczystej i w związku z tym nie można bezsprzecznie wykazać, kto jest właścicielem danej nieruchomości i jakie prawa są z nią związane. Założenie księgi wieczystej jest zawsze finałem, nieraz żmudnej drogi, regulacji stanu prawnego nieruchomości. Podstawowym aktem dotyczącym tej materii jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Nasza Firma pomaga w regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do założenia księgi wieczystej.